המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שגה – הרישיון הוחזר

במסגרת דו"ח שהוגש על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עקב ריבוי עבירות תנועה, הוחלט כי יש לשלול את רישיונו של עובר העבירות המרובות משום שהבדיקה הצביעה על ליקויים קשים אשר כל אחד מהם מוביל לפסילת רישיון לשנה. עם זאת, לאחר הגשת ערר לוועדת ערר הוחלט כי האבחנה שבוצעה הייתה שגויה ולכן הוחזר רישיון הנהיגה.

אדם בן 35, נשוי ואב לשלושה ילדים, אשר עובד בהסעת עובדים בחקלאות, הופנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים עקב ריבוי עבירות תנועה, כולל עבירות תנועה בעלות אפיון של מסוכנות גבוהה מבחינה תעבורתית. בין העבירות שנרשמו בתיק נמצאו חמש עבירות תעבורה עקב מהירות, כשאחת מהן עקב מעבר של צומת מרומזר, ברמזור אדום.
לפי ממצאי הבדיקה שעלו בדו"ח הוועדה נמצאו קווים לא בשלים באישיות, אחריות לקויה, והפגנת נטייה למיקוד שליטה חיצוני. כמו כן, נאמר שמדובר באדם בעל נטייה להרפתקנות ולקיחת סיכונים ובעל נטייה לחוסר זהירות. עוד הוסיפה הוועדה כי ניכרת תובנה לקויה, מודעות לקויה בנושא הבטיחות בנהיגה, גישה מקלת ראש בחוקי הנהיגה וקשיים בהפנמת נורמות או חוקים.
לבסוף, נקבע כי מדובר באדם מניפולטיבי עם הבנה לקויה למשמעויות חוקים ונורמות כולל חוקי נהיגה, בקרה עצמית לקויה, ונמצאו משאבי התמודדות פנימיים לא מפותחים וקיים קושי בהתמודדות עם מצבי לחץ בנהיגה. בדיקה זו הצביעה על ליקויים קשים אשר כל אחד מהם מוביל לפסילת רישיון לשנה.
כפי שעולה מדו"ח הוועדה, כל אחד מגורמי הסיכון שלעיל הוא גורם קריטי, אשר ליקוי קשה בו מהווה מסוכנות לנהיגה פרטית, גם כאשר יתר הגורמים לא חריגים. יתרה מכך, עולה כי קיומו של גורם סיכון אחד, ולו בדרגת חומרה של ליקוי קל, אינו עומד בדרישות לנהיגה מקצועית.
לאור האמור, סיכמה הוועדה כי ממצאי הבדיקה מראים על בחור חסר אחריות עם תובנה לקויה, כאמור לעיל, ולכן הומלץ לשלול את רישיונו של הנהג במסגרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
לאחר מתן ההחלטה האמורה, הוגש ערר, באמצעות עו"ד משה וולף, על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לוועדת ערר היושבת בבית חולים תל השומר מול שלושה רופאים. במסגרת ועדת הערר, שוכנעו הרופאים כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים טעה, וכי לא הייתה הצדקה לשלול את רישיונו של הנהג. לפיכך, הערר התקבל ורישיונו הוחזר.

פורסם לראשונה באתר קרימינלי:
https://www.criminali.co.il/תעבורה/stories/עבירות-תעבורה/המכון-הרפואי-לבטיחות-בדרכים-שגה-_-הרישיון-הוחזר