קטין שביצע עבירות מין חמורות בקטינים אחרים לא יורשע

הנאשם, יליד שנת 99', הודה בארבע עבירות קשות של מעשה מגונה בשלושה קטינים אשר התגוררו בשכונתו. בית המשפט נאלץ להכריע האם להעדיף שיקולי שיקום בעניינו או שיקולי הרתעה.

ביצע מעשה מגונה בתא השירותים של בית הכנסת

כנגד הנאשם שהינו כטין הוגש כתב אישום (ת"פ 3943/08/14), המייחס לו שורתעבירות מין שביצע בקטינים אחרים. האישום הראשון שהופנה כלפי הנאשם הוא שבשנת 20133 שהה עם אחד המתלוננים בגינה ציבורית, חשף את איבר מינו בפניו ובהמשך ביצע בו מעשה מגונה בתא שירותים של בית הכנסת, מעשה שכלל חיכוך של איבר מינו של הנאשם בישבניו של המתלונן. לפי האישום השני, באותה שנה הנאשם ואותו מתלונן הגיעו לאתר בניה שם הפציר הנאשם במתלונן שיוריד את מכנסיו ותחתוניו והציע לו כסף ודברים אחרים עבור כך. המתלונן נענה להפצרותיו והנאשם ביצע בו מעשים מגונים בשנית בכך שחיכך את איבר מינו בישבנו של המתלונן.

 

האישום השלישי מתאר מצב דברים דומה שנעשה בין הנאשם למתלונן אחר שגר בשכונתו, גם במקרה זה הנאשם הוביל את המתלונן לתא שירותים בבית הכנסת ועשה בו מעשים מגונים שכללו הטלת מימו של הנאשם על איבר מינו של המתלונן, נישוק של איבר מינו של המתלונן וחיכוך איבר מינו של הנאשם בישבנו של המתלונן. באישום האחרון נטען שבשנת 2014 הנאשם פנה למתלונן נוסף, קנה לו ממתק והוביל אותו למקום מבודד. הנאשם הפציר במתלונן להוריד את בגדיו והבטיח שישלם לו אם יעשה כן, המתלונן עשה כבקשת הנאשם. הנאשם ביצע מעשה מגונה במתלונן ולאחר מכן נתן לו סכום כסף שנע בין 5 ל-20 ₪.

 

שירות המבחן התלבט באשר לתוצאה

תסקירים רבים של שירות המבחן נעשו בעניינו של הנאשם וחשפו נסיבות חיים מורכבות מאוד וקשיים אישיים ומשפחתיים אשר הכבידו עליו. הנאשם מגיע ממשפחה חרדית בעלת רקע מורכב, המשפחה מוכרת לשירותי הרווחה על רקע מערכת היחסים בין ההורים, שאינה טובה ויכולתם המצומצמת לטפל בילידיהם. דיווחים שונים התקבלו בדבר התנהגות אלימה של הנאשם בבית כלפי אחיו הצעירים. כמו כן, בגיל 4 הנאשם נפל ממרפסת ביתו בקומה השלישית בעת ששהה ללא השגחת מבוגר ונחבל בראשו. אבחונים שנעשו לנאשם בשנת 2003 ובשנת 2009 אבחנו שהנאשם לוקה בכושר שכלי ברמה גבולית.
שירות המבחן המליץ לשלב את הנאשם במסגרת חוץ ביתית- טיפולית, אך הנאשם לא עמד בתכניות שנקבעה לו. לכן, הנאשם שולב בחלופת מעצר "שיטה" שם התאקלם בצורה טובה. בשיחות שניהל עם שירות המבחן מלווה בשני הוריו, הנאשם הודה במעשיו ולקח אחריות עליהם, אך שירות המבחן התרשם שאינו לקח אחריות מלאה על הפגיעה במתלוננים שלגישת הנאשם רצו במעשים המיניים ושיתפו פעולה. לכן, שירות המבחן בחן מסגרות מתאימות עבור הנאשם אך הניסיונות לא צלחו והנאשם נותר בחלופת מעצר "שיטה" שם השתלב במהרה למרות קשייו הלימודיים והחברתיים.
בהמשך, שירות המבחן העביר את הנאשם לחלופת המעצר לתכנית טיפולית שנבנתה לו במסגרת הוסטל טיפולי של אגף השיקום. לאחר מספר חודשים בהוסטל, הנאשם שיפר את תפקודו החברתי ושיתף פעולה בטיפול הפרטני בהוסטל. בנוסף, לאחר פגישה עם פסיכיאטרית החל הנאשם ליטול תרופה טיפולית אשר הובילה לירידה באימפולסיביות שלו. שירות המבחן התלבט בהמלצתו לבית המשפט בעניין הנאשם, אך לבסוף המליץ להעניק לנאשם הזדמנות לסיים את המשפט בדרכי טיפול. שירות המבחן המליץ שהנאשם יחתום על התחייבות כספית, צו מבחן בתנאי הוסטל שיקומי, המשך טיפול לשנה נוספת ושירות לתועלת הציבור.

 

עו"ד גל וולף: הנאשם עבר שיקום ארוך וחיובי

המדינה הדגישה בטענותיה את חומרת העבירה ואת מספר הקורבנות הקטינים שיסבלו נפשית שנים רבות בגלל מעשיו של הנאשם. כמו כן ציינה רכיבים מהתסקירים בעניינו שמצביעים על גורמי סיכון שעדיין קיימים. לכן המדינה עתרה לקבל את המלצת שירות המבחן בתוספת של פיצוי כספי לקורבנות. עורך דינו של הנאשם, עו"ד גל וולף, עתר לקבל את המלצת שירות המבחן מטעם הנסיבות המיוחדות של הנאשם, מצבו המשפחתי והליקוי השכלי ממנו סובל. בנוסף, עורך הדין הדגיש את הדרך השיקומית הארוכה והחיובית שעשה הנאשם במשך תקופה ארוכה.

 

בית המשפט:מעשיו של הנאשם חמורים ביותר ומצריכים מסר מרתיע

ביום 7/11/16 ניתנה החלטת שופט בית המשפט לנוער ברמלה, השופט מיכאל נבנצל, אשר הצדיק את דבריה של המדינה בכך שמעשיו של הנאשם חמורים ביותר המצריכים הגנה ומסר מרתיע, בעיקר שמדובר בפגיעות שבוצעו בקטינים. ואולם, השופטקיבל את עמדתו של עו"ד גל וולף וציין שכאשר מדובר בנאשם שהינו קטין, המחוקק הקנה לבית המשפט את האפשרות לבצע איזון בין שיקולי שיקום הנאשם ובין שיקולי הרתעת הנאשם ואחרים מביצוע עבירות דומות בעתיד תוך מתן תשומת לב לנסיבותיו האישות של הנאשם.
השופט בחן ארבעה רכיבים עיקרים שיש לבחון טרם מכריעים בדבר העונש ההולם שיוטל על קטין בעבירות מין. ראשית, גיל ביצוע העבירה; הנאשם ביצע את העבירות בגיל 14 לערך. שנית, מידת הבעת חרטה ונטילת אחריות; הנאשם לקח אחריות על מעשיו וכיום הוא משתף פעולה באופן מלא עם התכניות שנבנו עבורו, הוא מגיע לטיפולים עם מוטיבציה גבוהה ומנהל את דחפיו באופן נכון יותר. שלישית, עבר פלילי; לנאשם אין עבר פלילי. ולבסוף, סיכויי שיקומו של הקטין; רכז החינוך בפנימייה ועו"ס הפנימיה העידו בבית המשפט שיש לקבל את המלצת שירות המבחן וכי הנאשם עושה התקדמות יפה. השופט נבנצל הוסיף כי התרשם שההליך המשפטי הביא להתגייסות המשפחה להצבת גבולות עבור הנאשם.
השופט סיכם וקבע שהגיע למסקנה כי אין להרשיע את הנאשם. לטעמו, המלצת שירות המבחן מאזנת נכון בין כלל הרכיבים בעניין זה והנאשם לא בעל נורמות עברייניות. לכן השופט החליט לקבל את המלצת שירות המבחן וקבע שבנוסף לדרכי הטיפול ששירות המבחן המליץ, הנאשם ישלם פיצוי למתלוננים על סך 2000 ₪ לכל אחד.

.פורסם לראשונה באתר קרימינלי:
https://www.criminali.co.il/עבירות-נוער/stories/קטינים/קטין-שביצע-עבירות-מין-חמורות-בקטינים-אחרים-לא-יורשע